Actievoorwaarden Toppik.nl

Terug naar klantenservice

De voorwaarden van alle lopende acties op Toppik.nl.

 • De actie is alleen geldig in de periode die beschreven staat in de actiebeschrijving 
 • Aan de actie kan worden deelgenomen door alle klanten van Toppik.nl 
 • Kortingspercentages en kortingen gelden niet in combinatie met andere kortingen
 • De prijs in de Winkelmand is leidend ten opzichte van de prijs zoals getoond op alle overige plaatsen in de webshop 
 • Acties zijn alleen geldig voor consumenten, dus niet voor wederverkopers 
 • Toppik.nl behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen 
 • Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten. 
 • Tevens kan de eventuele onterecht verstrekte korting teruggevorderd worden 
 • Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing 
 • Toppik.nl is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Toppik.nl 
 • In het geval de klant een opmerking, vraag of een klacht heeft over deze actie dan kan hij of zij contact opnemen met de Toppik.nl klantenservice: telefoon: 010-3006534, e-mail: info@toppik.nl 
 • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden
 • Indien een levering binnen 30 dagen retour gezonden wordt, dienen de artikelen die in de maand van bestellen vanuit een Toppik.nl actie gratis mee verzonden zijn ook geretourneerd te worden. 
 • Bij het behouden en niet terugsturen van de actie-artikelen worden deze achteraf in rekening gebracht. De klant ontvangt hier achteraf een aparte factuur voor
© 2022 AboutOurBrands